Tuesday, September 11, 2012

Jaraa Dekhana

Sansaar me kyaa nahi jo manushya ki pakad se pare ho lekin itanii samarth ke baawajood bhi manushya kiskii koj me khoyaa huaa hai ?
:::::: om :::::

No comments:

Post a Comment